Home » Rekrutacja

Pogoda

Rekrutacja

Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych oraz I klasy Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Rożentalu

1. Karta zapisu Oddział Przedszkolny
pobierz
2. Karta zapisu Szkoła Podstawowa
pobierz
3. Regulamin rekrutacji
pobierz
4. Zarządzenie dotyczące rekrutacji
pobierz

POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE

rok szkolny 2024/2025

do oddziałów przedszkolnych i klasy pierwszej

w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Rożentalu

 

 1. Do oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkole może być przyjęte dziecko, które:

1)     w roku 2024 kończy 3 lat (urodzone w roku 2021);

2)     w roku 2024 kończy 4 lat (urodzone w roku 2020);

3)     w roku 2024 kończy 5 lat (urodzone w roku 2019);

4)     w roku 2024 kończy 6 lat (urodzone w roku 2018).

 1. Do klasy pierwszej przyjmowane są:
 1. dzieci 7 letnie (urodzone w roku 2017) – objęte obowiązkiem szkolnym,
 2. dzieci 6 letnie (urodzone w roku 2018) – zgodnie z wolą rodziców, jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym, albo posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.
 3. dzieci, które w roku szkolnym 2023/2024 realizują obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Rożentalu oraz dzieci, dla których dana szkoła jest szkołą obwodową, na wniosek rodziców są przyjmowane do klasy I szkoły bez przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego.

Rodzice dzieci obecnie uczęszczających do oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkole podstawowej składają deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego oraz zgłoszenie przyjęcia do klasy pierwszej na rok szkolny 2024/2025 w szkole w terminie od do dnia 12.04.2024r.

Kandydaci zamieszkali poza obszarem obwodu Szkoły Podstawowej w Rożentalu mogą być przyjęci do oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej oraz do klasy pierwszej szkoły podstawowej jeżeli szkoła nadal będzie dysponowała wolnymi miejscami w oddziałach przedszkolnych zorganizowanych w szkole podstawowej oraz w klasie pierwszej.

Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodzica/ prawnego opiekuna dziecka – kandydata.

Informacje niezbędne do zapisu dziecka to:

 • imię (imiona) i nazwisko dziecka,
 • data i miejsce urodzenia dziecka,
 • nr PESEL dziecka
 • adres zamieszkania dziecka,
 • imiona i nazwiska rodziców dziecka/prawnych opiekunów,
 • numery telefonów.

 

Wniosek- do pobrania w szkole bądź ze szkolnej strony www.rozental.pl zakładka rekrutacja
Do rodziców dzieci zamieszkujących w obwodzie wnioski zostaną dostarczone również pocztą tradycyjną.

Wnioski są przyjmowane w godzinach od godz.8.20 do 14.45 do 12 kwietnia 2024 roku.

Dalsza rekrutacja w późniejszym terminie będzie możliwa jedynie w sytuacji wolnych miejsc.

Szkoła zapewnia korzystanie z usług oddziałów przedszkolnych przy szkole podstawowej na określonych warunkach, a mianowicie:

 • bezpłatną realizację podstawy programowej w wymiarze 5-ciu godzin dziennie,
 • zajęcia ze specjalistami- logopedą, pedagogiem,
 • naukę języka angielskiego,
 • rytmika,
 • dla chętnych naukę religii,
 • przeprowadzenie rekrutacji na zasadach określonych w ustawie o systemie oświaty,
 • jeżeli droga dziecka uczęszczającego do oddziału przedszkolnego z domu do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej przekracza 3 km, Gmina Lubawa zapewni bezpłatny transport i opiekę w czasie przewozu dziecka.

 

Listy dzieci nowoprzyjętych zostaną wywieszone na tablicy przy wejściu do budynku szkoły 26  kwietnia 2024 roku.

Licznik Odwiedzin :

maj 2024
P W Ś C P S N
« kw.    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
Skip to content