Home » Aktualności » POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE rok szkolny 2021/2022

Pogoda

POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE rok szkolny 2021/2022

29


do oddziałów przedszkolnych i klasy pierwszej
w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Rożentalu

 

Oddział przedszkolny
Formularz zapisu dziecka do oddziału przedszkolnego
Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego pdf

Klasa I
Formularz zapisu dziecka do klasy I
Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy I pdf

 1. Do oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkole może być przyjęte dziecko, które:

1)     w roku 2021 kończy 3 lat (urodzone w roku 2018);

2)     w roku 2021 kończy 4 lat (urodzone w roku 2017);

3)     w roku 2021 kończy 5 lat (urodzone w roku 2017);

4)     w roku 2021 kończy 6 lat (urodzone w roku 2015).

 1. Do klasy pierwszej przyjmowane są:
 1. dzieci 7 letnie (urodzone w roku 2014) – objęte obowiązkiem szkolnym,
 2. dzieci 6 letnie (urodzone w roku 2015) – zgodnie z wolą rodziców, jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym, albo posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.
 3. dzieci, które w roku szkolnym 2020/2021 realizują obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Rożentalu oraz dzieci, dla których dana szkoła jest szkołą obwodową, na wniosek rodziców są przyjmowane do klasy I szkoły bez przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego.

Rodzice dzieci obecnie uczęszczających do oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkole podstawowej składają deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego oraz zgłoszenie przyjęcia do klasy pierwszej na rok szkolny 2021/2022 w szkole w terminie od do dnia 31.03.2021r.

Kandydaci zamieszkali poza obszarem obwodu Szkoły Podstawowej w Rożentalu mogą być przyjęci do oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej oraz do klasy pierwszej szkoły podstawowej jeżeli szkoła nadal będzie dysponowała wolnymi miejscami w oddziałach przedszkolnych zorganizowanych w szkole podstawowej oraz w klasie pierwszej.

Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodzica/ prawnego opiekuna dziecka – kandydata.

Rodzice wypełniają wniosek o przyjęcie dziecka i po podpisaniu (przez obojga rodziców) składają go u dyrektora szkoły podstawowej. Wniosek, o którym mowa powyżej, składa się do dyrektora szkoły w terminie

od 23 marca 2021 r. do 15 kwietnia 2021 r.

Wnioski można przesyłać formularzem zgłoszenia lub wydrukować i przesłać za pomocą poczty elektronicznej na adres: sprozental.marek@wp.pl

Szkoła zapewnia korzystanie z usług oddziałów przedszkolnych przy szkole podstawowej na określonych warunkach, a mianowicie:

 • bezpłatną realizację podstawy programowej w wymiarze 5-ciu godzin dziennie,
 • zajęcia ze specjalistami- logopedą, pedagogiem,
 • naukę języka angielskiego,
 • rytmika,
 • dla chętnych naukę religii,
 • przeprowadzenie rekrutacji na zasadach określonych w ustawie o systemie oświaty,
 • jeżeli droga dziecka uczęszczającego do oddziału przedszkolnego z domu do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej przekracza 3 km, Gmina Lubawa zapewni bezpłatny transport i opiekę w czasie przewozu dziecka.

 

 

Regulamin rekrutacji 2021-2022

Linki

kwiecień 2021
P W Ś C P S N
« marzec   Maj »
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  
Skip to content